Web Analytics

marketing

marketing

Marketing is het proces van waardecreatie voor een onderneming door de uitwisseling van producten of diensten met klanten. Het gaat om het creëren van oplossingen voor problemen of behoeften die mensen hebben. Bij marketing gaat het erom te begrijpen wat mensen willen en nodig hebben, en vervolgens die oplossingen te leveren op een manier die overtuigend en nuttig is. Marketing kan worden uitgevoerd via verschillende kanalen, waaronder online marketing, traditionele reclame, public relations en directe verkoop. Welke vorm het ook aanneemt, bij marketing gaat het erom contact te maken met klanten en waarde voor hen te creëren.

Link toevoegen

Link toevoegen